© zdjęcia Mateusz Konsek - dziękujemy za udostępnienie

Dziękujemy bardzo właścicielom Gospodarstwa rybacko – agroturystycznego „KLOSA” Ligocki Młyn za udostępnienie wnętrz